גלריית תמונותספריית וידאו

תמונות

"We Keep this love in a photograph, We made these memories for ourselves,  

Where our eyes are never closing, Hearts are never broken, And time's forever frozen still..." 

.