גלריית תמונותספריית וידאו

לקניית הספר

להזמנת הספר "ג'ינו" + חוברת - ₪100 >>

ניתן לתמוך גם בביט ופיי-בוקס למספר: 050-564-4114

אנא לחצו כאן להשארת פרטים אישיים על מנת שנוכל לשלוח לכם את הספר

.

פרטי חשבון להעברה בנקאית ע"ש:

בית ג'ינו

בנק הפועלים 12

סניף טבריה 723

מספר חשבון  599833

לתמיכה מחו"ל

מספר זה"ב (קוד IL06-0127-2300-0000-0599-833  (IBAN

קוד Beneficiary: Beit Gino ,POALOLIT : Swift  

.

תקנון

התשלום באתר כפוף לתנאים הבאים:
1. השימוש באתר ובתקנון בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד ומיועד לגברים ולנשים כאחד.
2. בית ג'ינו מאפשר באמצעות אתר זה לשלם כסף לצורך תשלום עבור הספר – יוסי ג'ינו "ג'יימס בונד הישראל" בדרך קלה, נוחה ומהירה.
3. בעת מתן תשלום באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה, האם נתקבלה או נדחתה.
4. התשלום מבוצע באתר מאובטח לפי התקנים הנדרשים וחברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI.
5. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לבית ג'ינו בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה.
ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון / או בוצעה באינטרנט. בית ג'ינו יבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את בית העסק בית ג'ינו בעמלה בגין הפעולה יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
6. בית ג'ינו שומר על פרטיות הרוכשים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים.
7. במידה והעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מזכירות העמותה.
בטל: 050-564-4114.
8. בית ג'ינו לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין גורם אחר שאינו בשליטתה מלאה.
9. בגין כל תשלום שיתקבל תישלח לרוכש קבלה.
10. המשתמש מצהיר שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18.
11. בית העסק בית ג'ינו יהיה רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תשלום באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
• מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראת דין.
• מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
• מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
• מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו בכדי לפגוע בבית ג'ינו ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
13. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים.
בית העסק בית ג'ינו – 050-564-4114

תודה