גלריית תמונותספריית וידאו

הספדים

דב (פופי) צדקה

לאסתר, עדי, נטע ונועה למשפחה, לכולם לכולנו...

בן יחיד הייתי להוריי, לא אחים לא אחיות.

עד שהצטלבו דרכינו של יוסי ושלי בנובמבר 1965.

יוסף כאח לי היית ותהיה.

תקצר היריעה מלתאר מערכת יחסים של אחים הנפרשת על חמישים שנה...

לכן אקח עימי את הרגעים היפים... ואנצור אותם בליבי. 

כתב ביאליק: "המקומות החביבים הקרובים אל ליבי ולבבי מעציבים."

*המושבה מגדל והבית של פנחס ובת שבע הוא אחד המקומות.

*וזהו אחד מהרגעים העצובים של חיי. 

הספדים