לתרומות בכרטיס אשראילתרומות בהעברה בנקאית

הספדים

'תקצר היריעה מלתאר...'

.